Het gebruik van houtpellets als alternatief voor gas is de laatste jaren flink in populariteit toegenomen. Er bestaan veel verschillende producenten van pellets.

Wat zijn pellets eigenlijk?

Zijn dat die houten stapelrekken die voor transport van goederen gebruikt worden? Nee, daar worden ze soms wel mee verward, maar eigenlijk hebben ze daar niets mee te maken. Een "pellet" is eigenlijk gewoon een "korrel", die bestaat uit samengeperst materiaal. Het beste kunnen ze vergeleken worden met een kattenbakkorrel, echter bestaat een houtpellet vrijwel uitsluitend uit organisch restmateriaal. Daarbij moet gedacht worden aan snoeiafval of zaagsel uit houtzagerijen.

Brandstof gemaakt van organisch materiaal


Het materiaal wordt onder hoge druk samengeperst, met als gevolg een brandstof waarin een hoge energie is opgeslagen. En omdat deze vooral uit plantaardig of organisch materiaal bestaat, valt deze brandstof onder hernieuwbare energiebronnen. Het is een relatief goedkope en sfeervolle manier van verwarmen. 
 

Juiste pellets nodig voor goede verbranding

Helaas zit in pellets veel kwaliteitsverschil, waardoor het voor de eindgebruiker niet altijd duidelijk is of de pellets geschikt zijn voor het verbrandingstoestel.Let daarom voor aankoop op de gebruiksvoorschriften bij uw toestel. Dat kan een hoop ellende voorkomen. Omdat veel gebruiksvoorschriften (vooral bij de goedkopere toestellen) niet voorzien in richtlijnen die aansluiten bij de Nederlandse mogelijkheden en/of wet- en regelgeving, verdient het aanbeveling uw toestel bij een erkend bedrijf aan te schaffen. Dan weet u zeker dat advies en installatie aansluiten bij uw wensen.
 
 

Keurmerken voor de eindgebruiker

Een tweetal keurmerken moet duidelijkheid geven voor de eindgebruiker waar het gaat om de aankoop / gebruik van de juiste pellets. Het gebruik van houtpellets als alternatief voor gas is de laatste jaren flink in populariteit toegenomen. Op dit moment bestaan er veel verschillende producenten van houtpellets.

Kwaliteit pellets voor een mooi vuur

Om de gebruiker van pellets een transparant en gestandaardiseerd inzicht te geven in de kwaliteit van houtpellets zijn er twee normen ontwikkeld om de hoogste kwaliteit van pellets te garanderen: Din Plus én En plus. Pellets welke onder één van beide keurmerken vallen zijn van de beste kwaliteit, kennen de hoogste verbrandingswaarde en zijn goed voor je pellet kachel. In de volgende onderdelen wordt elk keurmerk uitgebreid behandeld.

Moderne pelletkachel

De Din Plus norm

Het Din Plus keurmerk voor houtpellets staat voor schoon, onbehandeld hout met een hoog rendement. Al meer dan 15 jaar is din plus een internationaal erkend keurmerk voor pellets en wordt uitgegeven door het Duitse TUV. Het keurmerk wordt zowel voor particulier en industrieel gebruik uitgegeven. Strenge eisen worden gesteld aan de pelletkorrels en de pelletproducenten. Om de kwaliteit te bewaken worden producenten jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke partij om zo de hoogste kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Eisen Din plus pellets:

  • Afmetingen: diameter en lengte
  • Duurzaamheid
  • Dichtheid
  • Vochtigheidsgraad
  • Rendement
  • As-gehalte: <0.5%

Dé Europese benchmark voor houtpellets - ENPLUS

Sinds 2010 staat het EN Plus A1 keurmerk garant voor de hoogste kwaliteit houtpellets. Het keurmerk komt voort uit een Europees initiatief om één keurmerk te gebruiken voor de beste pellets van Europa. Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk, wordt de hele waardeketen van toeleveranciers tot producenten gecertificeerd. De minimale waardes waaraan een EnPlus pellet moet voldoen zijn officieel vastgelegd. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de pellets door een onafhankelijk onderzoeksinstituut gecontroleerd. Het grootste verschil ten opzichte van het Din Plus keurmerk is het feit dat de herkomst van de pellet altijd bekend is.

De EnPlus norm bestaat uit 3 afzonderlijke normen:

EN PLUS/A1

Pellets met een En plus a1 keurmerk zijn van de hoogste kwaliteit en bieden je altijd een gegarandeerde kwaliteit. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste waardes waaraan een pellet aan voldoet.

Minimale waardes

  • As gehalte van minder dan 0,7%
  • Minimale verbrandingswaarde van 4.7 KWh
  • Constante kwaliteit van houtpellets

ENPLUS/A2

Pellets die onder deze certificering vallen, mogen een hoger as gehalte bevatten dan A1 houtpellets. Ook hierbij is de regelgeving ten aanzien van herkomst minder streng. Klasse EN/A2 is nog steeds geschikt voor particulier gebruikt, hierbij zijn met name pellet ketels geschikt die gebruikt worden voor het verwarmen van het CV-systeem van uw huis. De pellets mogen uit een mix van verschillende houtsoorten bevatten, en hebben een hogere as-waarde van 1%.

ENPLUS/B

Industriële klasse houtpellets voor grote energiecentrales en verbrandingsinstallaties. Houtpellets in deze klasse mogen boomschors bevatten, en zijn niet geschikt voor particulier gebruik.

Verschil Din Plus & En Plus

Beide keurmerken verschillen op enkele punten van elkaar. Hierbij geldt, het ENplus certificaat stelt strengere eisen aan het land van herkomst, en de volledige waardeketen van leveranciers en producenten worden gekeurd. Zoals je kunt zien in het onderstaande schema verschillen de waardes nauwelijks van elkaar.

Geen gevelafvoer bij pelletkachels

Het is niet mogelijk om bij een pelletkachel gebruik te maken van gevelafvoer. Er zijn nog steeds enkele installateurs die pelletkachels via een gevelafvoer aansluiten, terwijl het onmogelijk is om daarbij te voldoen aan alle wettelijke eisen én de eisen van de fabrikant. Hieronder vindt u duidelijke regels voor wat betreft de afvoer voor pelletkachels: