Bezoek onze Showroom
Afbeelding

Service en onderhoud Gashaarden

Vanzelfsprekend voor klanten van Harlekijn haarden en kachels.

Harlekijn haarden en kachels als Specialist

Ook op het gebied van gasverbrandingsinstallaties biedt Harlekijn aanvullende onderhouds- en servicediensten. Deze diensten willen wij voor onze klanten maximaal beschikbaar houden.

Bent u nog geen klant?

Doen we onderhoud aan haarden die niet door Van Manen zijn geïnstalleerd? Niet in alle gevallen, maar soms maken we een uitzondering.

Ik ben nog geen klant, ik wil wel onderhoud

Afbeelding


Gaskachels en gashaarden

Door vrijwel alle fabrikanten van gaskachels of -haarden wordt aanbevolen het toestel jaarlijks te onderhouden. Dit om storingen tijdens gebruik of ongewenste situaties te voorkomen. U kunt dit vergelijken met jaarlijks onderhoud aan uw Cv-ketel. Hoewel bij onze toestellen vrijwel nooit sprake is van hoofdverwarming, is een geplande sfeervolle avond zonder haard of kachel moeilijk voor te stellen.

Sinds 1 april 2023 is een wettelijke verplichting ontstaan dat bedrijven die werken aan gasinstallaties verplicht CO-Vrij gecertificeerd moeten zijn. Van Manen Huis en Haard BV beschikt over deze wettelijk verplichte certificering, de werkzaamheden voor klanten van zowel Van Manen als Harlekijn worden onder deze certificering uitgevoerd.

Heeft u storing aan uw gashaard van Bellfires? Via onderstaande button komt u bij de meest voorkomende storingen en kunt u in de meeste gevallen eenvoudig zelf de storing oplossen.

Storing Bellfires gashaard

Van Manen / Harlekijn service en onderhoudsbeurt

Om maximaal gebruiksplezier te kunnen garanderen bieden wij u een vrijblijvende, jaarlijkse onderhoudsbeurt. Harlekijn haarden en kachels en Van Manen haarden en kachels werken hierin actief samen vanuit de serviceafdeling in Barneveld. Maakt u gebruik van onze jaarlijkse service dan worden uw gastoestellen tegen voordeeltarief (*) onderhouden door opgeleide monteurs, waarbij naast een schoonmaakbeurt ook een veiligheidscontrole standaard is. En heeft u toch onverwacht een storing? Dan verhelpen wij die tegen hetzelfde voordeeltarief zonder daarvoor voorrijkosten te berekenen.

Jaarlijks onderhoud aan uw gashaard

Een onderhoudsplan zonder verplichtingen! De enige voorwaarde die wij stellen is dat het toestel aantoonbaar periodiek onderhouden dient te zijn. De Onderhoud Servicebeurt omvat de volgende werkzaamheden:

 • CO-Vrij inspectie en metingen (wettelijk verplicht)
 • Visuele inspectie toestel/check typeplaatje
 • Controle/reinigen/terugplaatsen imitatie kooltjes en houtstammetjes
 • Visuele inspectie gas/elektra aansluitingen
 • Controle gasregelblok/gaslekkage
 • Visuele inspectie aansluiting rookgas afvoer
 • Controle thermokoppel/ionisatiebeveiliging
 • Visuele inspectie toevoer verbrandingslucht
 • Controle ontsteken hoofdbrander
 • Controle/reiniging brander en waakvlam
 • Controle gasdruk
 • Controle koppelingen en leidingen
 • Controle werking rookgasventilator (indien aanwezig)
 • Controle/reinigen glasruiten
 • Controle werking explosiebeveiliging

 

Nulmeting

Een nulmeting is een uitgebreide vaststelling van de situatie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het stooktoestel, maar ook naar de wijze van installeren en aansluiten. Het gaat daarbij om het in kaart brengen van uw veiligheid en onze verantwoordelijkheid. Indien tijdens een nulmeting onveilige of onjuiste zaken worden vastgesteld, dan zullen deze in overleg met de opdrachtgever worden verholpen. Indien een onveilige situatie wordt vastgesteld en er wordt geen opdracht voor herstel gegeven, dan behouden wij ons het recht voor om de situatie buiten gebruik te stellen. Een erkend installateur dient de situatie dan te herstellen en opnieuw in gebruik te stellen. Aansluitend aan de nulmeting zal (mits de nulmeting positief is verlopen) het reguliere onderhoud aan het toestel worden uitgevoerd. Daarvoor zullen -tenzij zich herstel- of vervangingskosten voordoen- geen extra kosten worden doorberekend.